Η Union Coach Services με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη, οργανώνει δύο φορές τον χρόνο ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας ευαισθητοποιώντας προς συμμετοχή πολλούς συμπολίτες. 

Ευχαριστούμε θερμά το νοσοκομειακό προσωπικό για την παραχώρηση της κινητής μονάδας και την αμέριστη εξυπηρέτηση, καθώς και το προσωπικό της εταιρίας για την συνεισφορά τους στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας.