Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στο 99% της έκτασης της Κρήτης καθώς παρέχεται μέσω κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας με την τεχνολογία 4G σε συνεργασία με την Wind.

Εφαρμόζεται πολιτική περιορισμένων MB ημερήσιας χρήσης ανά συσκευή, καθώς η υπηρεσία αυτή έχει σκοπό την κάλυψη βασικών διαδικτυακών αναγκών όπως email, google maps, social media, web messaging, θέτοντας έτσι προς αποφυγή κυρίως τα βίντεο και τις ενημερώσεις (updates).